Koncerty

Koncert v muzeu A. Dvořáka dne 22. září 2021 záčíná v 18 hodin

Koncerty a aktivity sboru MáTa v roce 2019 a 2020

5. 1. 2020 Česká mše Vánoční Jakuba Jana Ryby „Hej mistře“, Pražský hrad, kostel „Všech svatých
a v kostele SV. Mikuláše na Malé straně

25. 12. 2019  Česká mše Vánoční Jakuba Jana Ryby „Hej mistře“ v Kostele Svatého Jiří, Aldašín
24. 12. 2019 půlnoční mše v kostele svatého Petra Na Poříčí
20. 12. 2019  předvánoční zastavení v kostele svatého Karla Boromejského
8. 12. 2019  Stodola, Chvalská Tvrz, Česká mše Vánoční Jakuba Jana Ryby
22. až 24. 11. 2019 soustředění ve Sloupu v Čechách
3. 11. 2019  kostel svatého Vojtěcha Libeň, Requiem Wolfgang Amadeus Mozart
2. 11. 2019 kostel svatého Petra Na Poříčí, Requiem Wolfgang Amadeus Mozart
28. 9. 2019 Svatováclavský koncert, společný koncert smíšených pěveckých sborů

Le Madrigal de Lille a sbor MáTa, Emauzy, refektář emauzského opatství
21. 8. 2019  Mezinárodní koncert přátelství Medardus Chor a sbor MáTa, kostel sv. Martina ve zdi
26. 6. 2019  Muzeum Antonína Dvořáka, koncert  
7. až 9. 6 2019 soustředění Hrachov
24  5. 2019  Noc kostelů, koncert v kostele svatého Petra Na Poříčí
14. 4. 2019  Bazilika svatého Petra a Pavla na Vyšehradě, Stabat Mater, Josef Bohuslav Foerster
12. 4. 2019 kostel svaté Ludmily , Chvaly,  koncert  „Postní zamyšlení v hudbě českých tvůrců“
6. 1. 2019  Česká mše Vánoční Jakuba J. Ryby „Hej mistře“, Bazilika sv. Petra a Pavla na Vyšehradě